OpenCamp 2020

Bratislava OpenCamp 2020 Call for Papers

Zvoľte, či chcete prihlásiť nový príspevok, alebo či chcete upraviť existujúci.

Please choose, if you want to submit a new proposal, or you want to edit an existing.

Deadline: 31.1.2020

This Call for Papers closed on 2020-02-29 23:59 (Europe/Bratislava).